Instituut voor Journalistiek - Syntra1

Instituut voor Journalistiek - Syntra1

VIJ - Syntra Journalistiek 1

Dit is de blog van de studenten Journalistiek 1.

reactie

Bloggen en journalistiekPosted by Syntra1 Thu, November 27, 2008 11:05:19
Beste,

Hoewel het merendeel van dergelijke blogs zich situeert in de persoonlijke levenssfeer van de schrijver,
zie ik toch ook voorbeelden van wat men kan bestempelen als journalistieke activiteit.
Wanneer iemand vanuit zijn persoonlijke interesse op regelmatige wijze bericht over iets waar hij meer dan gemiddeld mee vertrouwd is,
en daarbij een welbepaalde (niche) doelgroep weet te bereiken en te informeren,
vervult deze persoon de taak van gatekeeper omtrent dit onderwerp.
Men kan dan wel moeilijk spreken over een algemeen informatiemedium,
maar wanneer men kleine segmenten van de bevolking van specifieke informatie wil voorzien, die niet of nauwelijks in algemene informatiemedia voorkomt, mijns inziens het uitgelezen medium om dit te bewerkstelligen.
De lage kosten- en instapdrempel zorgen ervoor dat elk (niche)onderwerp aan bod kan komen
en zolang er een publiek voor is, is elke vorm van (correcte) informatieverspreiding een journalistieke bijdrage.
Over de uit hun schoenen gegroeide en gecommercialiseerde blogs wil ik niet uitweiden. Ook deze zijn in wezen opgebouwd rond één welbepaald thema, met het verschil dat zij wel een groter publiek weten te bereiken. Journalistieke bedrijvigheid wordt echter (en gelukkig) niet gemeten a.d.h.v. de hits op de weblog, dus zolang aan de voorwaarde van het correct en regelmatig verspreiden van informatie is voldaan, zie ik geen graten in de aanduiding van journalist op de personen die hiervoor instaan, of ze nu succesvol zijn of niet.


Vriendelijke groet,Van Kelecom Joris

  • Comments(2)//syntra1.youngjournalists.com/#post14