Instituut voor Journalistiek - Syntra1

Instituut voor Journalistiek - Syntra1

VIJ - Syntra Journalistiek 1

Dit is de blog van de studenten Journalistiek 1.

Re: lezersbrief Nouvelle Observateur

AlgemeenPosted by Syntra1 Tue, January 20, 2009 21:10:25

Geachte,


De premisse vooropgesteld in de lezersbrief noopt wel degelijk tot nadenken. Jammer dat hieraan een tenenkrullend staaltje anti-islam propaganda wordt gekoppeld. De eenzijdige logica tentoongespreid in de brief is er één van iemand die reeds uitdrukkelijk partij heeft gekozen en niet verder wil denken. De ervaring leert dat daar over het algemeen nog weinig mee te discussiëren valt. Over de allerminst constructieve bijdrage van de auteur aan het debat rond Palestina wil ik dan ook niet uitweiden.

Niettemin zijn de gegevens omtrent de Nobelprijzen op zen minst merkwaardig te noemen. Vreemd dat dit nog niet eerder voer voor discussie was, kudos aan de auteur…

Het uitreiken van Nobelprijzen lijkt een strikt Westerse ceremonie, hoewel het toch een uiterst internationaal karakter geniet. Uit wetenschappelijke en literaire hoek is het wel geweten dat weinig Arabische werken hun doorstroom vinden naar het Westen. De uitwisseling van expertise in de Engelse voertaal is alomtegenwoordig, doch slaagt de internationale gemeenschap er blijkbaar niet in ook een interculturele uitwisseling op poten te zetten.

Criteria om de Nobelprijzen in de wacht te slepen blijven Westerse criteria, en een uitzondering niet te na gesproken, wordt wetenschap misschien vanuit een totaal verschillende invalshoek benaderd in andere gemeenschappen. Baanbrekend werk in andere velden dan geneeskunde, fysica, chemie en economie vallen ook totaal uit de boot.

Taal en cultuur blijven grote obstakels, doch verklaart het niet waarom de, toch wel belangrijkste, Nobelprijs voor de vrede zo weinig gereserveerd is geweest voor een islamiet. Gaat het hier nu over het flagrant negeren van dergelijk grote gemeenschap en zijn bijdragen aan vredesprocessen, of toch maar weer het Westers navelstaren?

Interne vredespolitiek is niet exclusief Westers, doch enkel wie vrede wil bewerkstelligen in of met het Westen komt in aanmerking voor deze Westerse prijs. Één van de twee laureaten werd trouwens niet zo erg gesmaakt binnen de moslimgemeenschap, catch my drift?

Zonder er verder op in te gaan, want dergelijk thema verdient meer opzoekingwerk alvorens boude uitspraken te formuleren, durf ik stellen dat dergelijke vertekening onmogelijk een correcte weerspiegeling kan zijn van internationale merites in de desbetreffende velden. Vooral qua literatuur lijkt dit me sterk en wordt het misschien eens hoog tijd om deze wereld te leren kennen, al moet ik hierin ook mea culpa slaan…


Hoogachtend,


Van Kelecom Joris

  • Comments(0)//syntra1.youngjournalists.com/#post26