Instituut voor Journalistiek - Syntra1

Instituut voor Journalistiek - Syntra1

VIJ - Syntra Journalistiek 1

Dit is de blog van de studenten Journalistiek 1.

Lezersbrief

AlgemeenPosted by Syntra1 Mon, February 09, 2009 16:27:09

Geachte,

Na zovele mislukte pogingen van zovele kenners bent u er dan toch in geslaagd de al jaren aanslepende en verschrikkelijk ingewikkelde kwestie rond Israël en Palestina, én en passant alle gerelateerde problemen over de hele wereld, bondig en duidelijk samen te vatten; het is allemaal de schuld van de Islam!

Het argument van de Nobelprijs geeft ook meteen de reden van die schuld, het zijn namelijk onderontwikkelde en vechtlustige barbaren.

Sta me toe hier enkele minder eenzijdige kanttekeningen bij te plaatsen. Het feit dat de Nobelprijs een vooral westerse aangelegenheid is, lijkt me niet onbelangrijk. Veel van de Joodse winnaars zijn en waren bijvoorbeeld volwaardige Amerikaanse staatsburgers en communiceerden in de Engelse taal, hetgeen in ieder geval geen nadeel is in de internationale gemeenschap. U wil met deze opsomming uiteraard aantonen dat de Islam zich niet de moeite getroost om zich met hogere zaken als wetenschap en literatuur bezig te houden. In dat geval schiet uw bewijsvoering schromelijk te kort. U baseert zich namelijk op een Westerse inventaris, waarbij de weinige islamitische winnaars misschien wel bekender zijn in onze dan in de Arabische wereld. Een inventaris die daarbij slechts rekening houdt met de 20e eeuw en niet verder terugkijkt.

Tijdens een vrij lange periode waarin Europa ondergedompeld was in de donkere middeleeuwen en kreunde onder het schrikbewind van de katholieke kerk, scheen er één helder lichtpunt door tot in Spanje, het licht van de Islam, die in die eeuwen op gebied van beschaving, cultuur en wetenschap veel hoogstaander was dan de Westerse en daarbij van heel veel openheid getuigde. Alleen, toen bestond er nog geen Nobelprijs. Dat deze godsdienst vanaf de Reconquista steeds meer de rangen gesloten heeft, is een reflex uit zelfbehoud die je overal in de wereld en doorheen de geschiedenis kan terugvinden en geldt dus niet enkel voor de Islam. Je ziet deze reflex zelfs even sterk bij de Joodse gemeenschap, die nu ook niet meteen uitblinkt in openheid.

Het einde van uw brief, waarmee volgens u alles onomstotelijk bewezen wordt, is niet meer dan een boutade die duidelijk maakt dat al het voorgaande van mijn reactie zeer waarschijnlijk een vergeefse poging zal blijken tot een minder eenzijdig en extreem standpunt van uwentwege.

Met vriendelijke groeten,

Peter Thys

  • Comments(0)//syntra1.youngjournalists.com/#post29