Instituut voor Journalistiek - Syntra1

Instituut voor Journalistiek - Syntra1

VIJ - Syntra Journalistiek 1

Dit is de blog van de studenten Journalistiek 1.

Luc Vansteenkiste, slachtoffer of schuldige?

AlgemeenPosted by Syntra1 Tue, September 29, 2009 11:52:11

Luc Vansteenkiste, slachtoffer of schuldige?

BRUSSEL- Topindustrieel Luc Vansteenkiste verblijft nu al meer dan een week achter tralies. Hij wordt ervan verdacht als lid van de raad van bestuur van Fortis gevoelige informatie aangaande de nakende ontmanteling van het bedrijf te hebben doorgespeeld. Naast de loutere schuldvraag rijzen nu ook bedenkingen over de al dan niet geoorloofde toepassing van de (reeds verlengde) voorhechtenis.

De eerste aantijgingen in deze zaak dateren al van 12 september. Vincent Doumier, gedelegeerd bestuurder van La Compagnie du Bois Sauvage wordt aangehouden onder verdenking van handel met voorkennis in aandelen. Het gerecht deelt niet veel later mee dat Doumier tot bekentenissen is overgegaan. Een topman van Fortis zou informatie hebben door gespeeld naar Bois Sauvage, waarop de Compagnie in ijltempo haar aandelen van de hand deed.

Luc Vansteenkiste zal deze plotse verkoop aanvankelijk afdoen als louter een normale marktreactie, daar in deze dagen ook honderden anderen deze aandelen dumpten, doch wordt goed een week later, op maandag 21 september zelf in verdenking gesteld en in voorhechtenis geplaatst. Het gerecht meent concrete aanwijzingen te bezitten als zou Vansteenkiste zelf, die zetelt in het bestuur van zowel Fortis als Bois Sauvage, de bewuste tipgever uit de Fortistop zijn. Aangezien er nog 2 andere sporen worden onderzocht omtrent informatielekken in dit dossier, wordt Vansteenkiste in de gevangenis geplaatst, om te verhinderen dat deze laatste afspraken zou gaan maken met de bevriende zakenrelaties.

Dat men in deze overgaat tot vrijheidsberoving heeft alles te maken met de aard en omvang van diens zakenrelaties. Vansteenkiste bezit veel vrienden in hooggeplaatste kringen, na een carrière waarin hij onder meer op aandringen van toenmalig premier Verhofstadt voorzitter werd van de VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Het is echter binnen de zogenaamde “Latemse connectie” ofte de “Vlerick-boys”- naar de gelijknamige gerenommeerde, doch in België aangebrande managementschool – waar men zijn potentieel problematische connecties vindt. De groep kenmerkt zich immers door een systematische kruisbestuiving binnen de raden van bestuur van elk van de bedrijven die de groep onder zijn hoede heeft. Ieder lid staat ook vaak borg voor de instandhouding van het machtsimperium van elk van de andere leden. Zo werd Luc Vansteenkiste bij zijn overname van Recticel financieel gesteund door de groep, en wanneer uiteindelijk een rampscenario dreigde, was het Guy Paquot, sterke man binnen La Compagnie du Bois Sauvage, die het vel van Vansteenkiste redde. Gevreesd wordt dat een wederzijdse loyauteit nu een motivatie is geweest in het doorspelen van gevoelige informatie.

Of die vrees voldoende is om een (reeds verlengde) opsluiting te verantwoorden is echter de vraag die her en der steeds luider geopperd wordt. Vooral het vermoeden van onschuld en de voorwaarden tot voorhechtenis worden in deze onder de loep genomen. Tegenstanders zien in de voorhechtenis vooral een gevaar op misbruik, meer bepaald om bekentenissen af te dwingen. Vast staat echter dat het gerecht reeds over voldoende motivering moet beschikken om tot deze actie over te gaan, aangezien bij wet strenge voorwaarden zijn gesteld. Het gerecht beroept zich nu op de geheimhouding van het onderzoek, waardoor pas later zal aan het licht komen of Vansteenkiste slachtoffer, al dan niet schuldige blijkt te zijn.

Van kelecom Joris

Geraadpleegde bronnen:

http://www.vlerick.com/en/home.html

http://www.vbo-feb.be

www.recticelinsulation.com

www.marxists.org (Latemse connectie)

www.juridat.be (wet voorhechtenis)

http://eur-lex.europa.eu (groenboek over het vermoeden van onschuld)

http://www.holding.fortis.com

http://www.agjpb.be/vvj/ (vermoeden van onschuld)

http://www.pers-gerecht.be

www.steunpunt.be (rechtsgang)

http://www.vbo-feb.be

http://advocaat.dmenp.be/Default.aspx (Orde Vlaamse Balies)

artikels uit:

De standaard

De Morgen

De Tijd

Trends (opgang, bloei en verval van de Vlerick-boys, archief 25/01/2001)

Knack

Boek:

Strafrecht en strafvordering: voorlopige hechtenis

Benoît Dejemeppe & Dirk Merckx (!!!)

uitgeverij kluwer, 2000

  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Syntra1 Tue, September 29, 2009 11:52:56

Heb de taak blijkbaar verkeerdelijk ingeschat en mij bewust onthouden van elke opinie.
Heb enkel de imaginaire Duitser getrakteerd op een feitenrelaas.
In mijn research echter vooral verder op zoek gegaan naar de banden en connecties tussen de betrokkenen en de voorwaarden voor de gerechtelijke procedures.
Indien ik een opiniestuk zou uitwerken zou ik in deze meer toespitsen op de vraag of die voorwaarden voldoende vervult zijn, hetgeen moeilijk te kwantificeren is…