Instituut voor Journalistiek - Syntra2

Instituut voor Journalistiek - Syntra2

VIJ - Syntra Journalistiek 2

Dit is de blog van de studenten journalistiek 2.

Het is nooit een goede tijd voor dood, belastingen en crisis

AlgemeenPosted by Syntra2 Tue, December 16, 2008 04:55:09

Eind jaren ’90 heeft Clinton maatregelen getroffen om de armsten ook aan huizen te helpen. De sub-prime markt was een realiteit. Een lage intrest en hoge winstverwachtingen deden de rest. Ook de bouwindustrie sprong op de kar, tot plots het aanbod de vraag overschreed en de waarde van de huizen daalde. Mensen waren niet langer in staat hun leningen af te betalen.

De dalende curve van de recent geïntroduceerde ABX index werd een afgrond toen de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de Uptick Rule afschafte. Dit laatste was de katalysator voor wat zou volgen.


Verscheidene investeringsbanken kwamen in de problemen in de zomer van 2007, met een dramatisch hoogtepunt op 9 augustus 2007. De ECB maakte voor het eerst sinds 11 september 2001 noodkapitaal beschikbaar. De rollercoaster was “wilder than before”, en analisten wijdden dit aan de shortsellers.

De wereld stevende af op een periode van “significant, multiple and coincident shocks”. Activist investors probeerden van de gelegenheid gebruik te maken en misbruikten het forum dat de (Amerikaanse) media hun boden om angst te creëren omtrent enkele aandelen. In België wordt nog weinig gezegd. Het voornaamste onderwerp in de Belgische media is BHV. De financiële crisis blijft beperkt tot de businesspagina’s.


Als dan uiteindelijk, op 15 september 2008, Lehman Brothers het faillissement aanvraagt is het hek van de dam. We zitten in een wereldweide crisis. Beurzen “kleuren bloedrood” en sluiten zelfs. Landen dreigen bankroet te gaan. Niemand weet nog uit te leggen wat er gebeurt. Ook de Belgische media niet.

De media durven steeds minder analyses te maken, te interpreteren laat staan koop/verkoopadvies te geven, en beperken zich tot verslaggeven. Ze beschrijven de gebeurtenissen en interviewen experts. Dit ondanks het grote belang van de feiten. Een houding die hun niet kwalijk kan genomen worden.

Naarmate men de controle verliest en de impact vergroot, verandert ook de benadering. De feiten zijn niet langer eenvoudigweg economisch. Er gebeurt een herkadering en het wordt een sociaal drama. Plots wordt de vraag: “Krijgen we dit jaar wel een kerstcadeau?”


In België beperken de media zich noodzakelijkerwijs tot het verslaan van nieuws-events. De trends en evoluties worden genegeerd. Gewoonweg niet genoeg personeel. De Engelstalige media slagen er wel in om trends te berichten. Alweer, niet omdat ze beter of slimmer zijn, gewoonweg omdat ze meer middelen hebben.

Het gebrek aan middelen in België heeft wel een concreet en heel direct gevolg. Ook hier blijkt dat de kloof tussen de Engels sprekenden en de mensen die enkel het Nederlands goed beheersen groter wordt. Als er niet meer geïnvesteerd wordt in de media blijven we genoodzaakt achter de feiten aan te hollen, of Engelstalige media te consulteren.

Jelmen Haaze

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.